sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Další témata

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy začal připravovat nový územní plán Prahy pod názvem Metropolitní plán. Ještě předtím, než předloží samotný návrh Metropolitního plánu, chce nejprve vysvětlit východiska a metodu tvorby plánu. 

 
 
Přestože pražský magistrát projevil zájem o koupi bývalého skautského areálu Prknovka, koncem dubna ho vydražila soukromá společnost. Vedení městské části však nadále trvá na tom, aby Územní plán pod areálem zůstal beze změn. 
 
 
 
V Kolovratech se chystá nová výstavba - v lokalitě u Donáta, nad železniční tratí  Budou to 2 velké bytové domy, o 4 nadzemních podlažích. Celkem zde vznikne 87 nových bytů a počet obyvatel Kolovrat tak stoupne o cca 10 %. Jak probíhala jednání s developerem a jakou roli v tom hrálo vedení MČ Kolovraty se dočtete v kauze Výstavba U Donáta
 
 
 

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to navýšení kapacity vedení vysokého napětí procházejícího mezi Kolovraty a Lipany na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV.

 
 

Dopravní studii MČ Praha - Kolovraty zadal ÚMČ Praha - Kolovraty a v březnu 2012 ji zpracovala firma D-PLUS projektová a inženýrská a.s.

 

Přestože pražský magistrát projevil zájem o koupi bývalého skautského areálu Prknovka, koncem dubna ho vydražila soukromá společnost. Vedení městské části však nadále trvá na tom, aby Územní plán pod areálem zůstal beze změn.