sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Finance

Problematika financování městských částí v Praze je naprosto odlišná od stavu, jak financování funguje mimo Prahu. Mimo Prahu financování funguje tak, že město, vesnice dostane přidělen balík peněz, ze kterého řeší téměř všechny potřeby, které má. Tento balík je několikanásobně větší, než to co dostávají MČ v Praze.

V Praze je situace složitější, jelikož zde máme magistrát, který finance přerozděluje. Ze svých zdrojů financuje důležité a drahé věci jako je například MHD, svoz odpadu, pouliční osvětlení, údržba silnic, velké investiční akce atd. Proto na MČ přerozděluje v porovnání na obyvatele daleko méně peněz, než je to u srovnatelné obce mimo Prahu. V případě větších projektů je proto nutné jít s projektem na magistrát, kde ho posoudí a případně ho zafinancují. Proto je nezbytné mít připravené projekty a dostatek sil je na magistrátu prosazovat. Magistrát sám od sebe nebude vymýšlet naše potřeby. Díky tomuto principu fungování je vhodné mít více uvolněných zastupitelů, kteří aktivně prosazují naše zájmy na magistrátu. MČ se tento přístup mnohonásobně vyplatí, v porovnání se stavem, kdy je k uvolněný pouze starosta, který je zavalen běžnou činností, už nemá tolik času na magistrátu dostatečně lobovat za naše zájmy.

Vlastní rozpočet městských částí je závislý na přidělených prostředcích z Magistrátu. Dostáváme přiděleny každoročně prostředky na provoz - z nichž financujeme chod úřadu, školu, školku, údržbu komunikací, údržbu zeleně, drobnější investice apod. Tyto peníze jsou přidělovány podle různých kritérií - jako je  počet obyvatel, rozloha, výměra zeleně, počet žáků ve škole, zda máme doborvolné hasiče atd. A hlavně - přidělují se jiným způsobem tzv. velkým (to jsou ty s čísly, např. Praha 22) a malým městským částem (např. Praha-Kolovraty). A to tak, že na malé městské části dlouhodobě vychází příděl peněz v přepočtu 1 obyvatele daleko menší (bez ohledu na to, že na rozdíl od vnitřní Prahy máme např. ve vlastní  péči většinu komunikací apod.). 

Na větší investice musíme získat peníze buď od Magistrátu hl.m. Prahy (tzv. investiční dotace, vždy určené na konkrétní investiční akci) nebo pokud se povede získat peníze z vhodného grantu. 

 

V uplynulém období se nám podařilo

  • Získat od Magistrátu více peněz na provoz. Toho jsme dosáhli ve spolupráci s dalšími menšími městkými částmi a je velkým úspěchem, že se podařilo způsob přidělování peněz městským částem trochu narovnat. Zde se ukázala významná role Svazu městských částí - který toto společné úsilí koordinoval. Vstup do Svazu městských částí jsme jako SOUSEDÉ 2014 měli v programu již před minulými volbami a přínos vzájemné spolupráce se prokázal v mnoha oblastech.

  • Zvýšený rozpočet jsme tzv. "neprojedli". Finance využíváme např. na nutné předfinancování či spolufinancování dotací (ať už jsou to např. dotace na opravy a zateplení obecních budov, nebo kupř. příspěvek k dotaci na kompostéry pro občany) nebo na projekty pro připravované investiční akce. Projekty a studie jsou nezbytné nejen pro dotační žádosti, ale samozřejmě i pro samotné realizace. Často byla škoda, že jsme z let nedávných neměli k dipsozici aspoň ty studie, byly tu jen ty deset a více let staré.

  • Podařilo se nám získat dotace. A to jednak investiční dotace z Magistrátu, ale i evropské granty. A to přesto, že se tvrdilo, že to u nás není možné. 

  • Získat od Magistrátu více peněz na provoz. Toho jsme dosáhli ve spolupráci s dalšími menšími městkými částmi a je velkým úsopěchem, že se podařilo způsob přidělování peněz městským částem trochu narovnat. Zde se ukázala významná role Svazu městských částí - který toto společné úsilí koordinoval. Vstup do Svazu městkých částí jsme jako SOUSEDÉ 2014 měli v programu již před minulými volbami a přínos vzájemné spolupráce se prokázal v mnoha oblastech.
     
    Zvýšený rozpočet jsme tzv. "neprojedli". Finance využíváme např. na spolufinancování dotací (ať už jsou to např. dotace na opravy a zateplení obecních budov, nebo kupř. příspěvek k dotaci na kompostéry pro občany) nebo na projekty pro připravované investiční akce. 

Schválené rozpočty MČ Praha-Kolovraty

 

2013.pdf (44,3 kB)

2014.pdf (42,6 kB)

2015.pdf (2,3 MB)

2016.pdf (1,7 MB)

2017.pdf (1,5 MB)  2017 rozpis.pdf (104,9 kB)

2018.pdf (121,6 kB)