sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Metropolitní plán


Metropolitní plán

09.07.2018 08:07

Co Metropolitní plán MČ Praha-Kolovraty přináší a co jí bere

  1. CHYBÍ PLÁNOVANÁ ZELEŇ U Pražského okruhu SOKP 511  Současný platný územní plán vymezuje podél chystaného Pražského rychlostního okruhu (R511) poměrně široký pás (šíře až 120 m) ochranné zeleně, která má sloužit k odstínění rezidenční zástavby od negativních vlivů z této dopravní...

—————

08.05.2018 08:07

K návrhu Metropolitního plánu

  Návrh Metropolitního plánu je v přehlednější formě nyní zveřejněn také zde: https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan. Zatím musíme konstatovat, že tam zůstaly věcné chyby, na něž jsme upozorňovali celou dobu. Např. "Park na Viničkách" umístěn u návesního rybníka, místo koupaliště he...

—————

17.04.2018 08:05

Návrh Metropolitního plánu je zveřejněn

  Praha zveřejnila konečný návrh nového územního plánu - tzv. Metropolitní plán. Od 16. 4. 2018 je dokumentace vystavena na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města (pozn. : Zatím se to z těchto stránek stahuje jen velmi obtížně). Kompletní plán má být...

—————

28.05.2016 07:50

Utajený metropolitní plán

  Tvorba nového územního plánu Prahy probíhá doposud v dosti přísném utajení. Našli jsme však webový odkaz, kde lze nalézt takřka vše, včetně aktuálních podkladů pro jednotlivá území, jen je třeba se tím trochu prokousat. Tedy studujte a sdílejte...

—————

12.04.2015 16:45

Práce na Metropolitním plánu se opět rozběhly

Praha opět rozjíždí práce na Metropolitním plánu Prahy (tedy novém územním plánu). V dubnu se koná seminář, na nějž jsou pozváni zástupci MČ, poté se bude s jednotlivými městskými částmi projednávat aktuální etapa tvorby Metropolitního plánu. V uplynulém období zasílaly MČ tzv. Teze k úvodní...

—————

18.05.2014 10:00

Nejčastější otázky a odpovědi k návrhu zadání Metropolitního plánu

Kde se mohu seznámit s návrhem zadání Metropolitního plánu? Návrh zadání Metropolitního plánu je zveřejněn na webových stránkách pořizovatele (odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy), a dále na Portálu územního plánování hl. m. Prahy (www.uppraha.cz/zadani)....

—————

18.05.2014 09:18

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale...

—————

11.05.2014 10:03

Městské části připomínkovaly zadání nového územního plánu

V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém, který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný. Útvar proto...

—————

10.05.2014 10:01

Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě návrhu Metropolitního plánu

Pražští zastupitelé schválili v září 2013 text návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), klíčového dokumentu pro vznik zcela nového územního plánu. Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), předkladatele tisku a iniciátora důležitých změn v plánování města, je to první...

—————

02.05.2014 09:55

Aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjednodušeně řečeno, „zákon o využití území Prahy“. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm...

—————