sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Otevřenost a komunikace

 

Informace plynoucí od vedení obce k občanům nejsou v současné době kompletní a přehledně dostupné. Informační bránou pro vstup do obce je v současné době zajisté webová stránka, komunikačním pojítkem mezi občany a vedením obce je pak tištěný zpravodaj. Obě výše zmíněná média by měla vyhovovat co největšímu počtu občanů a návštěvníků obce.

 

Cílem je vytvořit přívětivé informační prostředí v obci, v jehož důsledku umožníme podílet se občanům na jejím fungování.

 

Chceme

 • Transparentní informace
  • zveřejňovat maximum informací týkající se vedení a chodu obce a zastupitelstva
   • smlouvy
   • rozhodnutí
   • projednávané body a podklady k jejich projednávání
   • zveřejnění obsahu agendy zastupitelstva a rady (starosty) MČ
  • informace zveřejňovat na webových stránkách a ve zpravodaji, nikoli pouze povinné informace na vývěsce
  • předávat informace i prostřednictvím např. veřejných zasedání, prezentací apod. - viz další kapitoly programu
 •  Webové stránky   kolovraty.cz  > více
  • vybudovat přehledné a informačně hodnotné stránky splňující podmínky snadné přístupnosti 
  • stránky vybudovat pomocí redakčního systému uživatelsky přívětivého pro běžné uživatele
 • Historický archiv
  • pokračovat v doplňování historického archivu obce
  • postupně digitalizovat a zveřejňovat archiv
 • Kolovratský zpravodaj a Kolovratský měsíčník  > více
  • jednotná a přehledná pravidla pro zveřejňování informací
  • dostupný elektronický archiv
 • Obecní kronika
  • provést digitalizaci kroniky a její zveřejnění
 • Infocentrum s knihovnou
  •  
 • Úřad městské části
  • rozšíření otvírací doby (možnost oddělení otvírací doby podatelny a celého úřadu)