sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Sociální a bytová komise

Koncepce činnosti
  • komise eviduje písemné žádosti o umístění v DPS
  • písemné žádosti i přidělení obecních bytů
  • navrhuje starostovi kritéria pro umístění seniorů do DPS a přijímá žádosti o byty
  • vyhledává a nabízí pomoc občanům v tísni
  • pomáhá osamělým nebo nemocným občanům při styku s úřady apod.
  • ve spolupráci s představiteli MČ navštěvuje jubilanty a vede jejich evidenci
  • spolupracuje s dalšími státními i nestátními organizacemi
  • provádí osvětovou práci v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality dětí a mládeže
  • spolupracuje s orgány policie a s odborem sociální péče, který vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu Prahy 22 i pro MČ Praha – Kolovraty

 


Sociální a bytovou komisi tvoří v tomto volebním období tým odborníků, kteří mají zkušenosti z různých oborů v sociální oblasti, konkrétně ze školství, z práce pro seniory nebo pro sociálně potřebné lidi. Dá se tedy říci, že díky tomu můžeme porozumět a profesionálně pomáhat všem věkovým skupinám, což je velkou výhodou. Členkou je také bývalá předsedkyně sociální a bytové komise, jejíž praxe je pro naši práci velkým přínosem.

Naše komise už několik let spolupracuje s kolegy s uhříněveského úřadu při přípravě projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro Městskou část Praha 22. Důležitou náplní práce naší komise je evidence písemných žádostí a návrh kritérií pro umístění seniorů v Domově s pečovatelskou službou nebo žádostí o přidělení obecních. K příjemnějším povinnostem patří návštěva jubilantů společně se zástupci obce.

Zdeňka Musilová, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015