sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Rodinné centrum MACEK Kolovraty o.s.

 

web Rodinné centrum MACEK Kolovraty o.s. 

 

Stanislava Bartošová byla v roce 2004 iniciátorkou vzniku a zakládajícím členem Mateřského centra MACEK. Mnoho let byla zároveň přesedou tohoto občanského sdružení. Stanislava Bartošová po mnoho let organizovala pravidelné i jednorázové aktivity pro předškoláky a rovněž řídila chod celého sdružení.

V roce 2012 se mateřské centrum transformovalo na Rodinné centrum MACEK o.s. a jeho předsedou se na tři roky stal Petr Bartoš, který koordinoval fungování sdružení, organizoval a dodnes organizuje závody, soutěže a výlety a více jak dva roky vedl sekci pro školáky nazvanou TÁCEK.

Na činnosti RC MACEK se dále dlouhodobě podílela Kateřina Dejmková, Kateřina Filipová a Jana Pokorná.

RC MACEK o.s. se rovněž podílí na organizaci kolovratských akcí pro děti a mládež.

 

Rodinné centrum Kolovraty - Macek o. s. je organizace, která je založená na dobrovolné práci maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech. Přejeme si vytvořit příjemný prostor, kde by se mohli vzájemně setkávat rodiče a jejich děti, pomáhat maminkám při překonávání sociální izolace a v neposlední řadě umožnit rodičům z Kolovrat a okolí vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. Stejně tak vymýšlet pro děti předškolní i školní různé aktivity pro trávení volného času.

Pro koho tu jsme?

Pro všechny rodiče a prarodiče a jejich děti, kteří chtějí aktivně trávit svůj čas. Pokud patříte mezi ně a zatím jste o nás neslyšeli, věřím, že tyto řádky vám napomohou si k nám najít cestu. Budeme rádi, když se do našeho centra přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají a vy si odpočinete třeba u kávy s ostatními maminkami. Pro dítě s sebou vezměte přezůvky, pití a svačinu.

Pomoc s organizací

Chcete-li se aktivně podílet na organizaci a provozu rodinného centra Macek, budeme rádi. Také hledáme rodiče, kteří by vedli různé zájmové kroužky pro děti i dospělé. Umíte-li zabavit děti cvičením, malováním, modelováním apod., spojte se s námi.

Co je naší náplní?

Pro nejmenší děti a předškoláky s rodiči vytváříme pravidelné programy, k dispozici je v daný den také volná herna. Pro školní děti je tu kroužek Tácek, organizovaný převážně tatínky. Nově od r.2011 také pořádáme pravidelné kroužky pro školáky a také pro rodiče. Kromě pravidelného programu Macek pořádá různé tematické akce. K našim tradičním větším akcím pro veřejnost patří: „Podzimní táborák s drakiádou“, „Lampionový průvod“, „Masopustní rej masek“, „Vítání jara“, „Rej čarodějnic“ a „Dětský koutek“ na kolovratském dětském dni. Velké oblibě se nyní těší novinka, výlety pro všechny, organizované Mackem. Rodinné centrum také spolupracuje s paní Janou Kněžínkovou, která pořádá cvičení pro rodiče s dětmi od dvou let a pro děti předškolního věku ve školní tělocvičně. Kromě aktivit pro děti, organizuje rodinné centrum také aktivity pro rodiče. V minulosti jsme pořádali burzu dětského oblečení, kurz vázání dětí v šátku, kreativní kurz tvoření adventních věnců, kurz drátování a další. Pro nastávající maminky a maminky po porodu nabízí rodinné centrum služby laktační poradkyně Zuzany Ďoubalové.