sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zástupce starosty 2014-2018: Mgr. Stanislava Bartošová

Zástupce starosty 2014-2018:  Mgr. Stanislava Bartošová

V Kolovratech žiji již přes 10 let.  Po celou dobu se aktivně zapojuji do života obce - zakládala jsem Mateřské centrum MACEK a několik let jsem ho vedla. Nyní působím v dalších spolcích - jsem mj. předsedkyní spolku Kolovratský KOS, působím v Klubu u Boudů, v Taekwon-do Chon-ji. Byla jsem také kronikářkou Kolovrat, členkou sociální a bytové komise. V současné době jsem také členkou školské rady za rodiče.

Pracovní zkušenosti mám z oblasti školství, státní správy, středně velké soukromé firmy i neziskové sféry.

V současné době pracuji jako koordinátorka projektů ve velké neziskové organizaci zaměřené na životní prostředí, kde jsou mojí pracovní náplní mj. i činnosti související s úřady a státní správou a nákupy a správa nemovitostí. Věnuji se také grantům (vyhledávání grantových příležitostí, příprava žádostí o granty, koordinace a správa grantových procesů). Získala jsem mnoho zkušeností, které mohu využít při správě obce - ať už jde aktivní účast ve správních řízeních, jednání s úřady a zástupci státní správy a samosprávy na různých úrovních, legislativa (účastníme se i připomínkování některých zákonů). Své zkušenosti a schopnosti ráda nabídnu a využiji při správě obce.

Práci pro obec chápu jako službu občanům.
 

Medajlónek v KZ 1/2015

V Kolovratech žiji již přes polovinu svého dospělého života, narodily se tu obě mé děti. Dlouhodobá aktivita v místních spolcích, účast a zájem o veřejné dění, a v poslední době klesající spokojenost s tím, jak se obec vyvíjí a kam směřuje či jak se komunikuje a spolupracuje s občany, vykrystalizovaly do rozhodnutí zapojit se do místní politiky. Společně s dalšími členy místních spolků a dalšími sousedy jsme založili sdružení nezávislých kandidátů SOUSEDÉ 2014, které ve volbách na podzim 2014 získalo 2 mandáty v zastupitelstvu. Stala jsem se tedy zastupitelkou a zvolena jsem byla jako jedna ze tří místostarostů.

Pro výkon funkce v místní samosprávě mohu využít své bohaté pracovní zkušenosti – ze státní správy, školství i z komerční firmy. V poslední době pracuji ve velké neziskové organizaci, kde se věnuji projektům, ale i správním řízením, legislativní problematice, životnímu prostředí, všemu, co souvisí s pozemky apod. – což zatím pokládám za svou největší školu pro práci ve vedení obce.

Ve funkci se chci řídit principy a cíli, s kterými šlo naše sdružení do voleb, tj. především důraz na otevřenost, spolupráci, komunikaci, podporu spolkového a sousedského života. Při rozhodování se budu důsledně řídit zájmy obce. Funkci v místní samosprávě vnímám jako službu občanům.