sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Struktura orgánů zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty

02.11.2014 11:28

Na veřejném zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty byli zvolení pro volební období 2014-2018:

starostou Městské části Praha – Kolovraty, uvolněným pro výkon funkce pan Mgr. Antonín K l e c a n d a

do funkce zástupce starosty byli zvoleni :

 • paní Mgr. Kateřina   Č u ř í n o v á ,
 • paní Mgr. Stanislava   B a r t o š o v á ,
 • pan Martin   Š u s t a ,

 

Zzřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty pro volební období 2014-2018

ZMČ zvolilo předsedkyní finančního výboru: paní Ing. Mgr. Blanku Stibůrkovou, Ph. D. 

členy finančního výboru: 

 • Ing. Radku Syrovátkovou
 • Mgr. Margitu de Heij Kolářovou
 • Mgr. Vladimíra Šedivého  
 • Ing. Davida Borgese

 

ZMČ zvolilo předsedkyní kontrolního výboru paní Doc. Ing. Lenku Švecovou, Ph. D.                     

členy kontrolního výboru:

 • Mgr. Ditu Čermákovou, Ph. D.
 • JUDr. Vladislavu Růžičkovou
 • Ing. Milana Volfa
 • Pavla Klikara
 

—————

Zpět