sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Stavba dálnice D3 může pokračovat, středočeští zastupitelé schválili potřebný dokument

27.07.2015 23:04

Zastupitelstvo Středočeského kraje na veřejném zasedání v pondělí 27. července rozhodlo o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Aktualizace se týká vytýčení koridoru pro výstavbu středočeského úseku dálnice D3 a navazujících komunikací.

„Vítám, že zastupitelé ze všech politických subjektů zastoupených ve vedení kraje schválili aktualizované zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Nyní tak můžeme pokračovat v přípravě stavby dálnice D3, která je mimořádně důležitou dopravní stavbou pro celou Českou republiku. Pro další harmonický rozvoj Středočeského kraje je nezbytné nejen dokončení Pražského okruhu, ale i výstavba středočeské části dálnice D3 a s ní související takzvané Václavické spojky. Děkuji všem, kdo se na přípravě a zpracování podkladů tohoto stěžejního dokumentu podíleli,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

V průběhu řízení bylo vypořádáno několik desítek připomínek, které dotčené subjekty i veřejnost podaly. Zastupitelé o námitkách uplatněných při veřejném projednání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje rozhodli a zapracovali je do příloh schváleného dokumentu.

„Aktualizované zásady územního rozvoje stanovují koridory, v nichž budou vedeny plánované komunikace a stavby související. Přesné stanovení tras, vyznačení pozemků, po kterých komunikace povedou – to vše bude upřesňováno při jednotlivých územních a stavebních řízeních. Stejně tak budou v dalším průběhu řešena konkrétní kompenzační opatření, jejichž cílem bude minimalizovat negativní vlivy způsobené stavbou budoucí dálnice. K 1. aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje jsme přistupovali s mimořádnou zodpovědností. Před projednáním a schvalováním dokumentů jsme nechali zpracovat vyhodnocení předpokládaného vlivu na udržitelný rozvoj území, které následně odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí,“ vysvětlil Karel Horčička (ČSSD), náměstek středočeského hejtmana pro regionální rozvoj.

Aktualizované zásady územního rozvoje Středočeského jsou závazným dokumentem pro obce, které nemají koridor vymezen. Budou je muset zapracovat do svých územních plánů. Současně nyní může Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračovat v přípravě projektové dokumentace dálnice D3 a s ní související Václavické spojky, která na budoucí dálnici přivede dopravu z Benešova.

 

Soud v minulosti koridor D3 a Václavické spojky ze zásad územního rozvoje vyškrtl. Poukázal na to, že chybělo hodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Kasační stížnost Středočeského kraje pak byla zamítnuta. Hejtmanství mělo ve zrušené části zásady znovu vydat, tentokrát už s hodnocením vlivů.

Kritici totiž tvrdí, že stát dává přednost průtahu turisticky atraktivnímu Posázaví před alternativní trasou, která by vedla průmyslovou zástavbou. Mají také obavy z toho, že kolem dálnice nekontrolovatelně porostou logistická a nákupní centra. Celková délka tahu dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem je přibližně 171 kilometrů. Pro jižní Čechy je to prioritní dopravní stavba.

 

—————

Zpět