sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Rozsah a cena studie

04.07.2014 09:51

Dle sdělení ÚMČ Praha - Kolovraty víme, na kolik nás přišla dopravní studie.

"dopravní studie Kolovrat z roku 2012, která je zveřejněna na webových stránkách MČ, byla pořízena dle sdělení finančního oddělení ÚMČ ua 237 tis. Kč."

 

Pokud si studii prolistujeme, zjistíme, že textová část obsahuje pouze 25 stran textu, který má alespoň částečnou informační hodnotu, k tomu pak můžeme připočítat 15 stran příloh. Vychází nám tedy, že každá strana nás přišla na cca 5900,- Kč.

 

Ohodnocení kvality dopravní studie za nás napsal ve svém otevřeném dopise (ze dne 25.5.2013) bývalý starosta Kolovrat  ing. Marek Ovečka:

Pan starosta nám sdělil, že byla společností D-plus vypracována dopravní studie, která řeší všechny zásadní dopravní problémy Kolovrat a bude po schválení příslušnými orgány základem dopravních řešení v Kolovratech. V rozporu s tímto prohlášením konstatovala stavební komise na svém zasedání dne 14.5.2013, že studie vykazuje neúplně a nekonkrétní zadání, není známý konzultant ze strany MČ a zřejmě žádný nebyl, a její závěr je zcela nekoncepční. Ve studii není jediná reálná a opodstatněná a projednaná úprava dopravního řešení a její význam je pro Kolovraty nulový. K tomu dodávám, že se jedná o zbytečně utracené peníze.

 

 

—————

Zpět