sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Radniční periodika

15.03.2014 22:35

 

 

Většina obcí a měst v ČR vydává noviny, ve kterých informuje občany o záležitostech, které se obce či města v danou dobu týkají. Je důležité poznamenat, že pokud jsou tyto noviny placené z rozpočtu obce, jedná se o věřejné finance, a jako takové by noviny měly sloužit především zájmům místních obyvatel.

Vzhledem k zákonům, které udávají obcím povinnost zveřejňovat informace, jsou radniční periodika jedním z kanálů, skrz který radnice komunikují se svými občany. Samozřejmě v dnešní době mnohé z nich ještě efektivnějším zůsobem může využívat internetových vývěsek anebo zasílání novinek pomocí textových zpráv na mobilní telefony.

Z placení radničních periodik veřejnými penězi vyplývá i jejich další využití, které se týká možnosti občanů účastnit se na veřejném rozhodování. Pokud selže přímá komunikace s úředníky na radnidích, radniční noviny by měly být místem, kde se občané mohou vyjádřit k místním problémům a prezentovat svůj názor. K tomuto účelu by měla v každé obci existovat pravidla přispívání do místních periodik, kterými by se měli redaktoři či tisková rada vždy řídit.

 

Radniční periodika s sebou mohou přinášet i nebezpečí, pokud se stanou hládnou troubou pozitivní propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou. Jak ilustrují archivní problémy z doby před několika lety, nastávají případy, kdy je opozici zakázáno publikovat svůj názor anebo kdy si vládnoucí politici dělají vlastní reklamu z veřejného rozpočtu. Proto je důležité si uvědomit, že periodika jsou sice výborným zdrojem informací, ale je lepší všímat si bezprostředního dění v obci i jinými metodami - to samotnému zneužívání radničních zpravodajů může předejít.

 

—————

Zpět