sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Přehled priorit a jejich naplnění v MČ Praha 22 k 31. 12. 2013

23.04.2014 16:10

 

Přehled priorit a jejich naplnění v MČ Praha – Kolovraty:

8.1.2. Podpora a rozšíření pečovatelské služby v MČ Praha – Kolovraty – nesplněno, tato priorita je naplňována příspěvkovou organizací Domem s pečovatelskou službou v Kolovratech, kterou zřídila a finančně podporuje MČ Praha – Kolovraty. 

V r. 2010 byla personálně navýšena kapacita pečovatelské služby v souladu s narůstající poptávkou po této sociální službě ve stávající pracovní době. Vzhledem k přirozené obměně uživatelů zájem o poskytování pečovatelské služby mimo současnou pracovní dobu v uplynulém období poklesl. Přesto tato priorita vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji a státní podpoře terénních sociálních služeb namísto podpory péče ústavního typu zůstává prioritou i pro následující období 2014–2015. 

8.1.4. Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené občany v MČ Praha – Kolovraty – nesplněno, zůstává prioritou pro následující období 2014–2015.

8.1.6. Aktivizační služby pro seniory v MČ Praha-Kolovraty – splněno částečně, tato priorita je naplňována částečně, prostor pro poskytování služby nabízí Dům s pečovatelskou službou případnému zájemci o poskytování této služby, zůstává prioritou pro následující období 2014–2015.

8.2.1. Podpora rodin s dětmi a prevence socio-patologických jevů u dětí a mládeže v MČ Praha-Kolovraty – částečně splněna, tato priorita je naplňována především řadou občanských sdružení, která organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež v MČ Praha-Kolovraty. MČ Praha-Kolovraty pravidelně finančně podporuje grantovým způsobem činnost těchto občanských sdružení.

V Kolovratech působí Rodinné centrum Macek. K pravidelnému i nepravidelnému hlídání dětí lze využít aktivity Dětského klubu Sluníčko, který tuto službu nabízí jak v pracovních dnech, tak i o prázdninách, zůstává prioritou pro následující období 2014–2015.

8.2.4. Pedagogicko psychologická poradna v MČ Praha-Kolovraty – nesplněna, tato priorita je naplňována částečně, máme přislíben prostor pro poskytování této služby a je vyhledáván poskytovatel služby, zůstává prioritou pro následující období 2014–2015.

 

Prioritní oblast 1. – pro cílovou skupinu „senioři a zdravotně postižení“

9.1.2. Podpora a rozšíření pečovatelské služby v MČ Praha – Kolovraty

9.1.4. Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené občany v MČ Praha – Kolovraty

9.1.5. Aktivizační služby pro seniory v MČ Praha – Kolovraty 

 

Prioritní oblast 2. – pro cílovou skupinu „rodina, děti, mládež

9.2.1. Podpora rodin s dětmi a prevence socio-patologických jevů u dětí a mládeže v MČ Praha – Kolovraty

9.2.5. Pedagogicko-psychologická poradna v MČ Praha – Kolovraty 

 

—————

Zpět