sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Pražské stavební předpisy

31.08.2014 15:11

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) schválila Rada hlavního města Prahy dne 15. 7. 2014 s účinností od 1. 10 2014.

PSP nahradí doposud platnou vyhlášku hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy).

Od 30. září budou PSP k dispozici v tištěné podobě na výdejně dat IPR Praha.

V případě dotazů k PSP pište na predpisy@ipr.praha.eu

 

Dokumenty ke stažení - schválené znění

1) Pražské stavební předpisy - úplné znění nařízení (PDF | 1 MB)

2) Příloha č. 3 - náhled (JPG | 5 MB), Příloha č. 3 - plné rozlišení (PDF | 21 MB)

3) Odůvodnění (PDF | 5 MB)

Stáhnout vše jako ZIP (32 MB)

Tisková zpráva

 

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP), celým názvem "Návrh nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze", nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

 

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Je dílem skupiny pěti odborníků, jež vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička s podporou širší skupiny specialistů. Radě ho předložil primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček poté, co prošel prvním i druhým kolem projednání a všechny připomínky, které k němu formulovaly jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejnost, byly vypořádány.

„Stavební legislativa je jeden z klíčových nástrojů, kterým může veřejná správa ovlivňovat vývoj a kvalitu vystavěného prostředí. Praha s PSP získává kvalitní stavební regulaci, která přibližuje město evropskému standardu výstavby s důrazem na kvalitu urbanistického uspořádání a kontext místa,“ komentoval primátor Tomáš Hudeček.

Oproti dosavadní vyhlášce se nově schválený předpis věnuje dnešním problémům města. Rozpracovává a doplňuje zejména dosud opomíjené urbanistické vztahy. Zavádí především takové regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby. Nově optimalizuje například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k tradičním instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře.

Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo regulaci reklamy. Nezapomíná ani na dílčí parametry interiérů budov, ovšem umožňuje širší škálu architektonického řešení bytů a rodinných domů s ohledem na pluralitu životních stylů současné společnosti.

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Pracoviště pro územní a stavební standardy

Další dokumenty

 

Fámy a fakta týkající se Pražských stavebních předpisů

Tým zpracovatelů Pražských stavebních předpisů

 

Oficiální vyhlášení na webu MHMP

Podklady pro dikuzi k OTP na Metropolitní ozvučné desce - 13. 4. 2013

Analýza stávajícího předpisu a celkového legislativního systému

Rešerše zahraničních systémů

Zpráva z pracovní cesty do Amsterdamu, Den Haagu a Rotterdamu

 

—————

Zpět