sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Pokračování v roce 2016

12.12.2015 08:05

 

S novým rokem 2016 začalo poslední pololetí realizace přestavby železniční stanice Praha Hostivař. Už v první polovině ledna, konkrétně 14.1. v 15.00 bylo uvedeno do provozu trakční vedení nad spojkou ze 4.koleje do malešické trati. Tímto vyšla stavba vstříc požadavkům dopravy na vedení některých osobních vlaků odklonem přes Malešice v době trvání výluky vinohradských tunelů.

  Z hlediska hlavních výluk bude poslední etapou stavby dokončení kolejí č.8, 10 a 12 a malešické koleje v době od 19.3.2016. K 11.4. má být předána nová malešická kolej č.1, vč. trakce. Až do km 177,200 (stožár 86N) bude připraveno těleso pro výhledovou 2.traťovou kolej Hostivař-Malešice. Viz též stavební postupy v sekci Ke stažení.

  Současně s tím bude v dubnu probíhat aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení, konkrétně od 4.4. do 14.4. V této době bude zajištěna dopravní obsluha stanice současně z původní výpravní budovy a nového pracoviště v technologickém objektu. Následně se výpravčí definitivně přemístí do nového. Po natažení definitivního trakčního vedení nad kolejemi 10 a 12 ve druhé polovině dubna bude stavba z kolejového hlediska dokončena.
I mimo koleje probíhají a budou probíhat další důležité práce - např. protihuková stěna podél malešické a 12.koleje a podél ulice U Hostivařského nádraží mezi výpravní a technologickou budovou. Všeobecně musí být staveniště vyklizeno, dokončeny přístupové plochy a další. Konec fyzické realizace stavby je plánován na červen. 

 

—————

Zpět