sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Podpora nové škole Kolovratech

03.03.2019 19:08

S ohledem na rozličné informace a kampaně, které se objevují kolem záměru výstavby nové školy s 2. stupněm, je namístě připomenout, že záměr výstavby nové školy v Kolovratech SOUSEDÉ2014 od počátku podporují a měli jsme to vždy i ve volebním programu. Tato podpora vychází z potřeb občanů, současných i budoucích rodičů a jejich dětí. Potřeba je dána již počtem dětí současných a dále stoupne s novou výstavbou, kterou v Kolovratech ve velké míře umožňuje již dlouhou dobu platný územní plán. Hromadné dojíždění celých školních tříd za vzděláním mimo naši MČ vnímáme jako jev negativní. Potřebnost školy vyjadřují místní občané nejen nyní v aktuální petici, toto téma vyšlo jako nejpotřebnější např. i anketě občanů v roce 2015. A na místě je též připomenout, že velkorysý projekt nové základní školy reflektující její potřebnost pro místní místní občany, byl místním občanům prezentován již před 15 lety!

Více k tématu školství máme na webu zde: https://www.sousede2014.cz/temata/skolstvi/

—————

Zpět