sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Podklady pro jednání 3.12.2014

02.12.2014 11:28

1)     Kontrola – hlavní body na úvod jednání

Vždy na začátku jednání provést úkony:

·         kontrola plnění zápisu

·         kontrola plnění úkolů

·         informace o výsledku návrhů podaných vůči starostovi

 

2)     Kolovratský zpravodaj

Redakční rada

Navrhujeme, aby:

- V redakční radě by měly být zastoupeny všechny strany, které získaly ve volbách mandát.

- Redakční rada nebude obsahovat členy předchozí redakční rady. 

- O redakční radě bylo na ZMČ hlasováno jako o celku.

 

Šéfredaktor

Navrhujeme, aby šéfredaktorem byla navržena Blanka Oujezdská, za předpokladu, že se najdou zdroje na její finanční ohodnocení.

 

Kalkulace cen

viz samostatný dokument

 

3)     Pravidla pro uveřejňování příspěvků

Navrhujeme, aby pravidla byla něco, co je podobného obchodním podmínkám, tzn. doplněk k ceníku, kdy:

a)      ceník definuje standardní ceny

b)      pravidla definují (vlastně nahrazují smlouvu):

-          pravidla plnění a dodací podmínky

-          odchylky od ceníku (např. slevy)

-          vztah plátce a zhotovitele (technické formáty reklamy apod.)

 

… z toho plyne, že je zbytečné vyjmenovávat co je zpoplatněno (takový seznam neikdo nenadefinuje přesně), ale postačuje vyjmenovat pouze to, co je od zpoplatnění osvobozeno úplně (bez poplatky), případně má jistou slevu (uvedeno v %) >> tím je pak řečeno, že vše co nemá slevu či osvobození tak je zpoplatněno ...

 

Pravidla pro uveřejňování informací, musí pojmout problematiku:

-          Kolovratský zpravodaj

-          Kolovratský měsíčník

-          Web

-          Vývěsky

-          Rozhlas

-          Plakátovací plochy

 

4)     Webové stránky  www.kolovraty.cz

Pracovní skupina           

Návrh na složení pracovní skupiny pro realizaci nového webu bude předložen na zasedání komise

 

Uvedené inforamce vyjadřují názor zástupce za SNK Sousedé 2014, prezentované Petrem Bartošem na zasedání Kulturně-mediální komise.

 

—————

Zpět