sdružení občanů Kolovrat a Lipan


PETICE za dotaci pro rozšíření ZŠ v Kolovratech

06.05.2014 22:44

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


Magistrát hl. m. Prahy
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1


Vážený pane primátore,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát hl. m. Prahy, aby městské části Praha – Kolovraty byla urychleně poskytnuta požadovaná dotace 7 milionů Kč na stavbu nového pavilonu základní školy v Kolovratech.
Problém nedostatečné kapacity kolovratské ZŠ je dlouho známý. Ačkoliv naše škola má pouze první stupeň, výuka již v současnosti probíhá na třech různých místech. Jako kmenové učebny se využívají všechny použitelné místnosti, kterými škola a městská část disponuje, včetně adaptovaného podkroví, poschoďové auly či jedné narychlo opravené větší místnosti ve vilce ZUŠ.

I tato maximálně využitá kapacita však již pro příští školní rok 2014/15 nebude stačit. Ze zpracované demografické studie vyplývá nutnost minimálně třech nových učeben, díky čemuž bude moci být pro následující období vzdělávání žáků prvního stupně v MČ Praha – Kolovraty zajištěno.
MČ Praha – Kolovraty má připraven projekt na stavbu pavilonu ZŠ, který problém s kapacitou 1. stupně ZŠ pro následující období vyřeší. MČ je ochotna investovat do této výstavby maximum, vzhledem k omezenému rozpočtu potřebuje však získat prostředky k dofinancování, což představuje zmíněných 7 milionů.
V nedávné době již Rada hl. m. Prahy navrhla požadovanou dotaci pro MČ Praha – Kolovraty ke schválení, ale rozhodnutím březnového Zastupitelstva HMP nám dotace přesto nebyla přiznána, nýbrž byly prostředky poukázány jiným městským částem.
Situace je pro naši městskou část, rodiče i žáky, nadmíru kritická. Vzhledem k povinnosti školní docházky by měla obec podmínky pro vzdělávání žáků zajistit. Situaci místních žáků nelze řešit dojížděním do jiných škol - školy v relativně bližším okolí mají již kapacitu také naplněnou a nechat komplikovaně dojíždět malé děti do vzdálených škol v rámci celé Prahy není myslitelné.
Pane primátore, žádáme Vás, abyste využil veškerých svých pravomocí k vyřešení bezvýchodné situace s možností vzdělávání žáků v naší městské části. Tak, aby byly potřebné prostředky pro výstavbu pavilonu ZŠ městské části Praha – Kolovraty bezodkladně poskytnuty.
 

Děkujeme.
V Praze dne 5. května 2014
 

Petiční výbor:
Lukáš Bernard, Tymiánová 4, Praha – Kolovraty, 103 00
Stanislava Bartošová, Mladotova 2, Praha – Kolovraty, 103 00
 

Zastupováním členů petičního výboru při jednání se státními orgány je pověřen pan Lukáš Bernard,
Tymiánová 4, Praha – Kolovraty.

 

 

Plakát k petici naleznete ZDE.

Text petice naleznete ZDE.

 

—————

Zpět