Požadavek na vytvoření rozpočtové rezervy určené na pokrytí požadavků městských částí iniciovala radní Irena Ropková, na jednání rady jej předložila náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO). „Žádost o dotaci z rozpočtové rezervy podle schválených pravidel mohou městské části podávat do šestého března tohoto roku. Jednotliví starostové mohou podat za svoji městskou část pouze dvě žádosti na předepsaných formulářích,“ vysvětluje Ropková. Městské části mohou žádat jak o dotace na investiční, tak i o dotace na neinvestiční akce. Z celkového objemu rezervy je na investiční akce vyhrazeno 150 milionů korun a na neinvestiční akce rovněž 150 milionů korun.

Důležitou součástí pravidel je způsob posuzování došlých žádostí o dotaci. „Pravidla stanovují, že přednostně budou posuzovány žádosti na akce v oblasti školství a v oblasti sociální,“ uvedla Ropková. „Je to dáno zejména množstvím došlých žádostí o finanční podporu projektů městských částí, kterých evidujeme desítky a které v drtivé většině směřují právě na navyšování kapacit škol, školských zařízení a rovněž zařízení poskytujících sociální služby.“ Dalšími z kritérií budou u nových akcí zejména jejich potřebnost s ohledem na demografický vývoj, přínos pro obyvatele hlavního města a městských částí a dále například finanční náročnost a způsob financování příslušné akce.

Po posouzení došlých žádostí bude návrh na poskytnutí dotací předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy a následně pražskému zastupitelstvu.

Žádost o dotaci zasílají podle schválených pravidel městské části náměstkyni primátorky pro finanční oblast Evě Kislingerové, zástupkyni ředitele magistrátu pro sekci finanční a správy majetku a elektronicky ve formátu Excel nebo Word na emailovou adresu nadezda.hunackova@praha.eu.