sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Páteřní spojení Praha – Brno bude základem VRT v Česku

09.08.2020 11:37

 

Přesné technické řešení trati zatím není stanoveno, protože zpracování studie a dopracování technických návrhů stále běží. Schválen byl základní prostorový rámec, uvnitř kterého se bude nacházet výsledek. Zásadní skutečností je fakt, že studie vytvoří model dopravního chování cestujících a podle výsledků ekonomické části studie vybereme finální variantu vedení trati.

Není to tak dávno, co jsem Vás informoval o schválení severního vedení koridoru, který bude navazovat na pilotní úsek u Poříčan a směřovat ke Světlé nad Sázavou. Od Světlé koridor povede k Jihlavě tak, aby krajské město mohlo být kvalitně obslouženo. Jako varianta je však zatím stále sledováno i vedení VRT mimo Jihlavu, které je dnes zanesené v územním plánu Vysočiny. Dále k Brnu již trasa víceméně volně kopíruje dálnici D1.

Do nastavených „mantinelů“ se vejde i několik napojení do konvenční sítě. Dálkové vlaky tam budou moci z VRT sjet ve Světlé nad Sázavou, obsloužit severní část kraje Vysočina po stávající trati a u Velké Bíteše se na VRT znovu napojit. Dálkové vlaky také budou moci zajíždět do uzlu Jihlava. V Praze je připravováno napojení na hlavní nádraží
jak přes Prahu-Libeň, tak přes Prahu-Zahradní město. Na straně Brna se dále bude prověřovat způsob napojení do modernizovaného železničního uzlu a případné přímé propojení s ostatními vysokorychlostními tratěmi.

Přímo na VRT se předpokládá výstavba terminálů Prahy-východ u městyse Nehvizdy, Jihlava VRT poblíž dálnice D1, případně Brno-Vídeňská u křížení dálnic D1 a D52. Hlavním smyslem těchto terminálů je přiblížit vysokorychlostní dopravu také přilehlému regionu a odlehčit centrům velkých měst, kam by jinak návazná automobilová doprava cestujících z regionu musela být směřována.

Více variant bude dále sledováno při návrhu budoucího provozu, a to tak, aby byla nalezena rozumná míra provázání vysokorychlostních vlaků s ostatní dálkovou dopravou v zemi.

 

Ing. Martin Kolovratník
Poslanec PSP ČR a místopředseda Správní rady SŽ

 

—————

Zpět