sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Participativní rozpočet 2018

11.01.2018 10:43

 

Vylepšete Kolovraty aneb
Participativní rozpočet - II. ročník

Chybí Vám v Kolovratech nějaké prvky na dětských hřištích, chtěli byste novou alej, nebo lavičky ve veřejném prostoru? Právě nyní můžete své záměry prosadit! Obdobně jako v loňském roce, tak i v roce 2018 je možnost prosadit svůj projekt.

 
 

 
 

Vylepšete Kolovraty aneb participativní rozpočet II. ročník

Chybí Vám v Kolovratech nějaké prvky na dětských hřištích, chtěli byste novou alej, nebo lavičky ve veřejném prostoru? Právě nyní můžete své záměry prosadit! Obdobně jako v loňském roce, tak i v roce 2018 je možnost prosadit svůj projekt.

MČ Praha-Kolovraty vyčlenila v rozpočtu 500 000,-Kč na participativní rozpočet. Co to znamená? Každý z vás může sepsat svůj projekt a do konce ledna ho zaslat na městskou část (ideálně elektronicky). Následně budou projekty posouzeny a ty, které splní kritéria představí jejich autoři při jarním setkání v kulturním sále U Boudů. Následně proběhne hlasování a vítězné projekty budou realizovány. Doufáme, že nabídka nápadů bude pestrá a obdobně jako v minulém roce, bude z čeho vybírat. Zároveň děkujeme všem autorům, kteří se zapojili v roce 2017 a doufáme, že nové návrhy budou obdobně zajímavé a pestré. Své návrhy posílejte do 31.1.2018!

 

Kritéria návrhů projektů:

 •  Podavatelem projektu musí být obyvatel MČ Praha-Kolovraty, popř. spolek se sídlem v MČ Praha-Kolovraty.
 •  Projekt musí být realizovatelný do 15.12.2018.
 •  Realizace projektu musí být na pozemku se souhlasem majitele (ideálně na pozemku MČ). Doporučujeme konzultovat předem.
 •  Realizace projektu musí být v kompetenci městské části.
 •  Minimální výše projektu je 30 000,-Kč.
 •  Náklady na projekt nesmí přesáhnout částku, která je pro participativní projekty schválena (tj. 500 000,-Kč)

 

Formální podoba zpracování návrhu

Návrhy občanů budou mít podobu projektového návrhu, ve kterém bude popsáno následující:

 •  Název a krátká anotace – max. 600 znaků
 •  popis výchozí situace – max. 600 znaků, na kterou autoři reagují včetně případné přesné specifikace místa a ilustrativní fotografie
 •  popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.) – max. 1800 znaků
 •  popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určen
 •  doba realizace
 •  odhadované náklady na realizaci projektu (včetně informací o nákladech na případnou údržbu)
 •  kontakty na autora návrhu (telefon, email, bydliště)

 

Po kontrole projektů budou prezentovány na internetových stránkách městské části a zveřejněny v prvním čísle Kolovratského zpravodaje 2018.

Těšíme se na Vaše projekty.

 

—————

Zpět