sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Otevřený dopis premiérovi, ministrovi dopravy, primátorovi Prahy a hejtmance Středočeského kraje

15.04.2014 21:27

 

Petr Nečas, předseda vlády ČR

Pavel Dobeš, ministr dopravy

Bohuslav Svoboda, primátor hl. města Prahy

Zuzana Moravčíková, pověřená hejtmanka Středočeského krajeVěc: Problém nedostavěné východní a severní části Silničního okruhu kolem Prahy

 

Vážený pane předsedo vlády,
vážený pane ministře dopravy,
vážený pane primátore hl. města Prahy,
vážená paní pověřená hejtmanko Středočeského kraje,

s vědomím vážnosti situace se na Vás obracíme jako na osoby nejpovolanější k řešení
současné patové situace při dostavbě Silničního okruhu kolem Prahy.

Dostavba okruhu, jenž má ulehčit Praze od tranzitní kamionové dopravy, se stále odsouvá,
čímž trpí nejen četní Pražané, ale rovněž i občané Středočeského kraje, neboť i přes jejich města
a obce si tranzit hledá náhradní cesty.

Okruh kolem Prahy byl plánován od 30. let minulého století a nyní prosazovaná trasa (na severu a východě města) byla v území navržena počátkem 60. let. K včasné výstavbě však nedošlo, město se rozrostlo a jižní část okruhu byla tudíž v 90. letech oprávněně posunuta směrem ven z Prahy a na D1 se napojuje ve Středočeském kraji v úrovni Říčan. Východní část okruhu se nicméně má v těchto místech prudce stočit do Prahy a zamířit zpět na Východní spojku a na sídliště Černý Most. Posléze má pokračovat okrajovými částmi Prahy do blízkosti bohnického sídliště a dále obrovským dálničním mostem a tunely do univerzitní čtvrti Suchdol.

Na rozdíl od smysluplně odsunuté jižní části okruhu se zde setrvačně trvá na zastaralé trase , která nerespektuje dosavadní a budoucí rozvoj Prahy. A právě ve vedení tranzitu v dnes již hustě zastavěných částech Prahy je základní problém dostavby východní a severní části okruhu. Netřeba vysvětlovat, co se stalo s hlavním městem od 60. let - jen namátkou: Praha se zvětšila o cca 20%, počet aut v ní vrostl 15x a dopravní zátěž se zvýšila cca 30x. Netřeba připomínat, že v 60. letech v Praze takřka nebyl k zahlédnutí kamion a že o evropské integraci a volném pohybu zboží přes naše území jsme si mohli nechat jen zdát. Rovněž jsme nebyli vázáni evropským právem a výstavba naší dopravní infrastruktury nebyla dotována z evropských fondů.

Přesto se i dnes, na začátku 3. tisíciletí, chystáme realizovat stavbu, jejíž parametry vznikly na základě podkladů a potřeb z poloviny minulého století. Nerespektujeme požadavky Evropské unie na vedení transevropských dálnic ani přirozený rozvoj hlavního města, natož požadavky občanů na přijatelné životní prostředí. Vytloukáme klín klínem (například hluk, smog a dopravní zátěž ze Spořilova se snažíme posunout na Černý Most) a nemáme žádnou ucelenou dopravní koncepci Prahy ani její aglomerace. A divíme se pak, že se občané a místní samosprávy řady lokalit bouří a svých práv na únosné hladiny hluku a dýchatelný vzduch, jinými slovy na rozumně vedený dálniční obchvat Prahy, se dožadují cestou opakovaných soudních řízení . Jinou možnost ale nemají - odpovědnými místy jim není nasloucháno.

Vážení, rádi bychom věděli:

Proč se u nedostavěné části okruhu stále prosazuje šedesát let stará trasa, která v současné době vede přes hustě obydlená území a přírodní památky?
- Je to neochota byrokracie řešit nové věci?
- Je to zájem lobbistů, aby okruh vedl pokud možno na pozemcích v Praze?
- Je to korupce, když investiční náklady jsou až 4x vyšší než na jiné dálnice?

Navrhujeme:
Nechat trasu chybějící části okruhu aktuálně odborně posoudit a neignorovat hlasy oponentů z řad odborníků i laiků. Dosavadní odmítání všestranného posouzení variant okruhu vede jen k dalším a dalším soudním sporům, odkladům realizace stavby a k jejímu dalšímu prodražení, na což tvrdě doplácíme my všichni.

V současné době existují již 3 varianty tranzitního okruhu Prahy:
1. Trasa z 60. let prosazovaná dosud vedením Prahy ( zrušená Nejvyšším správním soudem v Zásadách územního rozvoje Prahy);
2. Trasa navržená Středočeským krajem a obsažená v jeho Zásadách územního rozvoje ;
3. Tzv. Regionální trasa podporovaná 11ti starosty okrajových částí Prahy a středočeských obcí a představující kompromis mezi trasami 1 a 2. Část trasy je obsažena v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

Jen nezávislá, všestranná a odborná srovnávací analýza může prokázat a zodpovědně zdůvodnit Pražanům, Středočechům i příslušným politikům, jaký okruh je nyní pro Prahu a její aglomeraci žádoucí. Tzn. jaký okruh je v roce 2012 a do let budoucích vhodný z hlediska dopravní obslužnosti, bezpečnosti, ekonomické únosnosti a z hlediska přijatelných dopadů na životní prostředí. A jaký okruh skutečně vyhoví evropským normám a může tedy být , se zřetelem na kritické výhledy národních prostředků, z evropských fondů dotován. Vysokou důležitost má pochopitelně i faktor času, tedy posouzení, kdy která varianta bude v reálném výhledu uvedena do provozu.

Smyslem okruhu je v prvé řadě vyvést kamionový tranzit mimo hlavní město a oponentům tudíž nelze bez hlubší analýzy neustále argumentovat tím, že je nutno dostavět jej podle přes 50 let starého konceptu , že je to jediná možná alternativa a že jakékoliv odlišné řešení znamená mnohaleté oddálení zprovoznění.

Vážení, v zájmu nalezení optimálního a společensky efektivního řešení nedostavěné části Silničního okruhu kolem Prahy Vás žádáme o:
1. ustanovení pracovní skupiny odborníků za účasti zástupce iniciativy „Za rozumný okruh kolem Prahy", které přislíbil min. dopravy P. Dobeš počátkem ledna t.r., zatím bez pokroku,
2. zadání vypracování všestranného odborného posudku variant okruhu nezávislým zhotovitelem za spoluúčasti výše uvedené pracovní skupiny,
3. projednání výsledků odborného posudku variant okruhu a následné zodpovědné kvalifikované rozhodnutí o trase nejvhodnější k realizaci.

Věříme, že učiníte uvážené kroky a že se podaří nalézt cestu k řešení problému, který již dnes bezprostředně tíživě dopadá na desetitisíce občanů a který představuje ještě větší rizika a hrozby pro budoucnost.

Praha, 30. května 2012


S pozdravem

Za Iniciativu za rozumný okruh Prahy:

Miroslav Malina, starosta MČ Praha - Dolní Chabry

Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha - Suchdol

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha 14 - Ďáblice

JUDr. Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha - Běchovice

Ing. Ilona Picková, zastupitelka MČ Praha - Černý Most

Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru „Za rozumný okruh kolem Prahy"

 

www.rozumnyokruh.cz

 

—————

Zpět