V oblasti Lysecka a Milovicka budou nově zavedeny autobusové linky 431, 434, 436. Nově integrované autobusové linky umožní cestovat za jednotný Tarif PID cestujícím do dalších osmi měst a obcí (Benátky nad Jizerou, Jiřice, Předměřice nad Jizerou, Stará Lysá, Straky, Zbožíčko a částečně i Kochánky a Kostomlaty nad Labem). Výrazně bude rozšířen provoz integrovaných linek PID i v Lysé nad Labem a Milovicích, kde již integrované spoje částečně fungují.

Na Mělnicku budou od 2. července 2016 zavedeny autobusové linky č. 454 a 455 a pod označením S42 a U22 budou do integrace zapojeny i dvě vlakové linky. Do systému PID tu budou nově patřit obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice.

„Cílem integrace pražské a středočeské dopravy je přilákat více cestujících do vlaků a autobusů a to na úkor individuální dopravy,“ říká hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, který očekává, že integrace veřejné dopravy na Milovicku a Mělnicku bude výhodná i v mnoha dalších směrech. „Očekáváme, že integrace přinese celkové zlepšení dopravní obslužnosti i zvýšení tržeb. K těmto příznivým prognózám mě vede zkušenost, že k přínosům došlo například při pilotním projektu integrace Mělnicka do PID. Od dubna 2015, kdy jsme integraci veřejné dopravy na Mělnicku zahájili, se za pouhých 9 měsíců provozu zvýšil počet cestujících o 16 procent,“ doplnil hejtman Miloš Petera.

„Nynější rozšíření integrace na Mělnicku i Milovicku je dalším reálným krokem ke sloučení veřejné dopravy v Praze a Středních Čechách. Loňská integrace autobusů do Mělníka a Neratovic potvrdila, že nabídka jedné jízdenky na všechno dokáže do veřejné dopravy přilákat nové cestující,“ dodává náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Samozřejmostí integrace je možnost kombinace autobusů a vlaků, čili na jednu jízdenku bude možné cestovat i v návazných osobních a spěšných vlacích včetně vybraných rychlíků. Nově integrované linky se budou pohybovat v tarifních pásmech 3, 4 a 5. Jednorázová jízdenka až do centra Prahy z nově integrovaných oblastí s možností využití pražské MHD stojí mezi 54 a 68 Kč, s pražskou tramvajenkou dokonce jen 24 až 40 Kč,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Stejně jako na jiných linkách PID zde bude samozřejmostí možnost použití papírových jednorázových jízdenek i časových předplatních kuponů ať už v papírové, tak i elektronické podobě. Měsíční nebo čtvrtletní předplatní kupony umožňují v rámci své pásmové platnosti libovolně cestovat vlaky i autobusy zapojenými do systému PID a naplno tak využívat nabídky veřejné dopravy.

Další rozšíření systému PID jak na Mělnicku, tak na Nymbursku, je plánováno do konce roku 2017.

Přílohy: