„Opravy se týkají stanice metra Kačerov a úseků PankrácBudějovická a KačerovBudějovická. Během devítidenní souvislé výluky budou probíhat především výměny dřevěných pražců, výhybkových součástí, kolejnicových vložek, kontaminovaného štěrku a vyčištění odvodňovacího systému. Údržbové a opravné práce jsou naplánovány tak, aby proběhly v co nejkratším možném termínu,“ uvedl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

Náhradní autobusová doprava:

  • linka XC na trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Pod Dálnicí – Kačerov – Roztyly, která bude stavět u všech stanic metra,
  • rychlíková linka XCR bude zastavovat pouze u stanic metra Pražského povstání, Pankrác (jen ve směru Roztyly) a Roztyly,
  • linka č. 800 na trase Pražského povstání – Chodovská tvrz – Mikulova – Modrá škola (nástupní zastávka Háje) pojede v pracovní dny mezi 6.00 a 8.30 hodin a dále od 15.00 do 19.30 hodin.

Provoz metra v úseku Roztyly – Háje bude zajištěn kyvadlově (po každé koleji jede pouze jeden vlak ve směru tam i zpět).

Mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác bude provoz metra zajištěn pouze po jedné koleji zvláštní vlakovou soupravou.

Změny tras autobusových linek:

Linky č. 106, 113, 114, 150, 189 a 215budou z Kačerova prodlouženy přes Budějovickou ke stanici metra Pankrác.

Zřizují se pro ně zastávky:

Kačerov (směr Pankrác) – v ulici Budějovická, přibližně 85 metrů za vjezdem do autobusového obratiště,

Lísek (směr Pankrác, pouze pro linky č. 189 a 215) – v ulici Budějovická, v zastávce linky č. 193, směr Nádraží Vršovice,

Budějovická (obousměrně) – v ulici Budějovická, v zastávkách linky č. 121,

Pankrác (výstupní) – v ulici Hvězdova, v zastávce linky č. 188, směr Kavčí hory,

Pankrác (nástupní) – v ulici Na Pankráci, v zastávce linky č. 121, směr Nádraží Braník.

Provoz linek č. 125, 135, 213 a 253, které slouží jako alternativní spojení k linkám metra A a B ze směru od Jižního Města, resp. od Modřan, bude posílen. Linka č. 157 bude zrušena.

Zároveň bude přerušen provoz tramvají v úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí z důvodu opravy tramvajové trati. Informace o změnách vedení dotčených tramvajových linek jsou k dispozici na https://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/i-p-pavlova-karlovo-namesti-docasne-preruseni-provozu-tramvaji/.