sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Les Prknovka

31.05.2014 09:46

 

Prknovka se nachází na západní straně obce. Kolem roku 1900 koupil pozemek uhříněveský učitel František Prkno, který vynikal horlivým pěstěním stromoví, čemuž i mládež ochotně učil. S výsadbou lesa začal roku 1902 a stromy pro výsadbu nakupoval a s žáky uhříněveské školy, kam chodily i děti z Kolovrat, začal vysazovat. Na jižní straně nad potokem Říčanka nechal postavit obytné stavení a stodolu. V zeleninové zahradě nechal postavit velký skleník. Vysadil ovocný sad a postavil vilu.

V roce 1930 koupil Prknovku vrchní ředitel zemské banky v Praze Ferdinand Tománek a dal lesu název Bořetice, po svém rodišti. Vilu zrestauroval a na východní straně před vilou udělal park. Celý prostor nechal oplotit a přístup veřejnosti zakázal. Tak se Prknovka stala soukromým výletním místem.

Prknovka měla svého zahradníka, pana Vitvara, který se o celý areál vzorně staral. Pečoval o sadovou a parkovou úpravu, zeleninovou zahradu a ovocný sad. Na tuto práci byl sám se svou rodinou. Zahradník bydlel v domku nad potokem.

Před vilou na východní straně byl hezký park s okrasnými dřevinami, květinové záhony, tenisový kurt, cestičky vysypané antukovou moučkou. Ve spodní části lesa na jižní straně u luk byl z bílých cihel vyzděný bazén na koupání (zbytky bazénu jsou vidět dodnes). Stála zde dřevěná šatna na převlékání, úklid lehátek a hezké volejbalové hřiště.

Po únoru 1948 byl majetek zabaven státem - vilu vlastnila obec Kolovraty a o les se staral lesní závod. Od 50. let dochází k postupné devastaci celé Prknovky. Do vily je nastěhováno ředitelství Státního statku Říčany. To zde započalo různé stavební úpravy místností, které nebyly nikdy dokončeny. Po přestěhování ředitelství zpět do Říčan byla vila zabrána pro důchodce Československé lidové armády, kterým zde byly přiděleny byty. Později do některých bytů byli do podnájmu přestěhováni i občané z Kolovrat.

V 60. letech koupila Prknovku paní Kolačná z Prahy, která – ač majitelka – se dál podílela na její devastaci. Po jejím úmrtí zdědila Prknovku paní, která jí celý život posluhovala a dělala osobní řidičku. Ta prodala Prk-novku SSM (Socialistický svaz mládeže) – CKM (Cestovní kancelář mládeže).

Komise vlády pro dohled nad převzetím majetku bývalého SSM odsouhlasila již 12. 6. 1992 bezúplatný převod tohoto areálu organizaci Skaut–Středisko Maják. Prknovku skauti převzali předávacím protokolem 28. 1. 1994 a ihned začali s přípravou výstavby areálu, jehož správcem je p. Václav Šebek. Právní vypořádání převodu však bohužel do dnešního dne není provedeno.

 

—————

Zpět