sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Konkurenceschopnost - Prioritní osa 2: Životní prostředí

10.01.2015 14:42

Cílem této osy je zkvalitnit životní prostředí v Praze, obnovovat rekreační zóny, parky, rekultivovat nevyužívané nebo zničené plochy, stavět dětská hřiště a sportoviště nebo obnovovat vodní plochy. U veřejně přístupných objektů jsou podporovány také investice do obnovitelných zdrojů energie jako jsou tepelná čerpadla či solární panely.

Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:
•    Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území
•    Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít v Projektové příručce v sekci Dokumenty.
 

—————

Zpět