sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kodex radničního periodika

15.03.2014 22:25

 

 
Redakční rada a redakce bez ohledu na poměry hlasů respektuje tato základní pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů:
1. Volba formy
Redakce uveřejní alternativní názory vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko apod.). Názor opozičního zastupitele, předaný formou dopisu, může například uvést jako citaci v rámci redakčního článku o jednání zastupitelstva. Názory však nesmí zkreslovat.
2. Oddělení zpráv od komentářů
Redakce odděluje v členění periodika zprávy od komentářů.
3. Aktivita k získání alternativních sdělení
Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů (např. formou avíza – viz další bod).
4. Avízo
Redakce uplatňuje avízo - s přiměřeným předstihem (alespoň 5 dnů, např. e-mailem) informuje členy zastupitelstva, případně místní sdružení a skupiny, o tématech místní politiky, připravovaných k uveřejnění tak, aby včas poskytnout mohli názor.
5. Odmítnutí alternativních sdělení
Alternativní sdělení jsou v zásadě vždy zařazena. Redakce je nemusí zařadit, pokud:
rozsah přesahuje v průměru několika čísel podíl, odpovídající nositelům názoru v zastupitelstvu anebo • podle společenské situace (petice, sdružení občanů apod.), může alternativní názor též zkrátit,
jde o výslovné urážlivé útoky v osobní rovině. Avšak pokud jde o politickou kritiku, mají na ni občané • a opozice právo. Funkcionáři musejí počítat s vyšší a ostřejší kritikou a nebrat ji osobně.
6. Povinnost zveřejnění
Vždy bude v rozsahu přiměřeně odpovídajícím síle tohoto názoru v zastupitelstvu uveřejněno stanovisko klubu (skupiny, v malých obcích i jedince) zvolených zastupitelů k tématu místní komunální či regionální politiky.
7. Odstup od sdělení
Redakce a redakční rada neposuzují pravdivost předkládaných alternativních sdělení (pokud nejde o situaci, kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívají k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
8. Nestrannost při úpravě výtisku
Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení tím, že spolu s ním zveřejní
v rozsahu nepřiměřeně větším „nápravné“ komentáře,•
ironizování nepřiměřené formě kritiky,•
zneužití možnosti vyjádřit se poslední.•
9. Vyváženost
Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám radnice považují za obsah, který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které pouze uvádí přijatá rozhodnutí (usnesení) či realizované akce. I k takovým sdělením má veřejnost právo na informace alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskusi a alternativních řešeních.
10. Budoucí rozhodnutí
Redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, a poskytovat veřejnosti návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto možnost aktivně vytvářet.
 

 

—————

Zpět