sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Granty pro rok 2014

02.11.2014 11:17

KOLOVRATSKÉ  PROGRAMY  PRO VOLNÝ ČAS  DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014

 

MČ Praha Kolovraty vyhlašuje Kolovratské programy na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2014:

pro období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.

Žádosti budou přijímány v termínu od 19. 5. 2014 do 3. 6. 2014.

 

K programům se mohou svými projekty přihlásit občanská sdružení a organizace zaměřené na mladou generaci, zejména sdružení dětí a mládeže. Tyto programy jsou určeny pro žadatele s působností v MČ Praha Kolovraty.

1. Prostory pro činnost – nájmy, provoz

2. Akce ve volném čase – pro děti a mládež organizované v občanských sdruženích

3. Akce pro neorganizované děti a mládež v obci – přístupné široké veřejnosti

4. Dovybavení materiálně technické základny

 

Formuláře pro jednotlivé programy včetně podmínek jsou k dispozici v podatelně úřadu MČ.

Dokumenty ke stažení:

Vyhlášení grantů 2014

Žádost  o poskytnutí grantu 2014

Vzor vyplněné žádosti

KOLOVRATSKÉ  PROGRAMY  PRO VOLNÝ ČAS  DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014:

Vyúčtování grantů - formulář 2014

—————

Zpět