sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Fauna

08.04.2014 22:55

V Kolovratech a okolí se vyskytuje (dle studie z roku 2003) celkem 66 ptačích druhů. Nejvíce ptačích druhů se vyskytuje v údolí Pitkovického potoka, nejméně pak v místech se zemědělskou výrobou. Na polích je možné v zimě zaznamenat výskyt velkých hejn havrana polního.
Mezi hojně se vyskytující druhy lze zařadit: bažanta obecného, brhlíka obecného, pěnkavu obecnou, drozda zpěvného, hrdličku divokou, hrdličku zahradní, jiřičku obecnou, kachnu divokou, káně lesní, kosa černého, lysku černou, mlynaříka dlouhoocasého, poštolku obecnou, rehka domácího, rehka zahradního, rorýse obecného, sojku obecnou, straku obecnou, strakapouda velkého, strnada obecného, červenku obecnou, většinu druhů sýkor, špačka obecného, šoupálka krátkoprstého, vrabce domácího, vrabce polního, vlaštovku obecnou, vránu obecnou, zvonka zeleného.
Vzácněji se vyskytující druhy jsou: všichni budníčci, datel černý, drozd kvíčala, koroptev polní, konopka obecná, konipas bílý, konipas horský, kukačka obecná, lžičák pestrý, lejsek bělokrký a černohlavý, všechny pěnice (bez pěnice vlašské), pisík obecný, polák chocholačka, rákosník zpěvný a obecný, skřivan polní, stehlík obecný, slavík obecný, ťuhýk obecný, zvonohlík zahradní, žluna zelená, žluva hajní. Jako zajímavost je možno uvést výskyt slípek zelenonohých.
Obecně je možné říci, že druhová rozmanitost závisí především na hnízdních příležitostech, tedy na výskytu biotopu obsahujícího jak stromové, tak i keřové patro.

 

 

—————

Zpět