sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Evidence - nutné sice zlo, ale skutečně NUTNÉ!

14.03.2015 17:44

Ve vedení obce řešíme různé věci - některé jsou charakteru spíše úředního, kdy se musíme obracet spíše do minulosti a navazovat na určitý stav věcí. Zaobíráme se momentálně např. revizí podnětů k územnímu plánu, různými stávajícími smluvními vztahy, a třeba i soudními spory, ve kterých je MČ účastníkem. V takových případech je nutné se rychle seznámit s předchozím stavem a dokumenty, které jsou k tomu k dispozici. Bylo by krásné přijít na úřad a najít to vše přehledně uspořádané, zpracované a moci se probírat systematickým materiálem.

Tak tomu ale většinou není. Neexistuje přehledná evidence podkladů, ani soupis materiálů,. Seznámení se s podklady je tudíž činnost většinou takřka detektivního charakteru - probírat se houštinou různých dokumentů, tlustými šanony, další informace získávat pomocí rozhovorů s úředníky, ba někdy i s pamětníky. Informace vypadávají postupně, nevíte, co vlastně budete potřebovat a co k tomu vše existuje. A na konci tohoto procesu (který zabere příšerně dlouhou dobuu) možná čeká kýžený ucelený materiál. Může to vypadat jako činnost zajímavá, pro práci však pramálo efektivní. 

Takže jedním z mých cílů je, aby materiály na úřadu byly ve stavu, kdy se v nich bude snadné zorientovat, a to komukoliv, kdo  s nimi potřebuje pracovat. Je to činnost sice nevděčná, časově náročná a je málo vidět, ale pro chod obce nezbytná. A to nejen pro současnost, ale hlavně i pro budoucnost. Přínosné je vto nejen poro vedení obce, ale i pro úřad samotný a csamozřejmě i pro občany.

 

 

—————

Zpět