sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Další liniová stavba v Kolovratech

11.05.2014 09:19

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to upgrade vedení vysokého napětí na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV.

V současné době je záměr stavby ve stádiu zpracování a schvalování posudků. Do posudku o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí je možné nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha – Kolovraty v úřední dny nebo v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418).

Podrobnosti

—————

Zpět