Vyhlášené programy

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity)
I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů
II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze
II. A. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz)
III. Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze
III. Sportovní akce regionálního významu
IV. Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity)
IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné projekty)
IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a seniory

Kompletní znění vyhlášení:

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015 (pdf)

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)

31. 10. 2014 pro projekty z programů: II. B., II. C., III., IV. A., IV. B.
18. 11. 2014 pro projekty z programů: II. A.
12. 1. 2015 pro projekty z programů: I. A., I. B., I. C.
27. 2. 2015 pro projekty z programů: III., IV. B  

Konzultační středisko ke zpracování projektů

Kdy: vždy měsíc před uzávěrkou termínu pro danou výzvu Po, St 9.00 - 17.00 hod; konzultace nebudou probíhat v den termínu odevzdání žádosti.

Kde: odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SMS MHMP“), odd. sportu, volného času a projektů, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660.

Kontaktní osoby

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu
Bc. Zdeněk Hübner, tel. 236 005 931, e-mail: zdenek.hubner@praha.eu
Mgr. Josef Hovorka, tel. 236 005 273, email: josef.hovorka@praha.eu
Mgr. Soňa Fáberová, tel. 236 005 222, email: sona.faberova@praha.eu
Mgr. Zuzana Hluchá, tel. 236 005 932, e-mail: zuzana.hlucha@praha.eu

Místo podání žádostí

  • Podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 (úřední hodiny podatelny MHMP)
  • Poštou – rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty

Způsob podání

V tištěné podobě osobně nebo poštou v obálce nadepsané „ŽÁDOST O PODPORU V OBLASTI SPORTU“, bez fólií a obalů a zároveň elektronicky ve formátu zfo (Software602 Form Filler) na přiloženém CD.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti sportu na rok 2015 (zfo)


Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře


1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte formulář
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci Software602 Form Filler 4
4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
6. žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře)