sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014

14.10.2014 23:26

MŽP ČR zahajuje posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014“, tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

podrobnosti k posuzování koncepce: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP189K

 

 

—————

Zpět