Kurátorka: PhDr. Martina Maříková
Spoluautoři: PhDr. Ondřej Bastl a Mgr. Petra Slámová
Kde: Mariánské náměstí,
Kdy: 1.–31. srpen 2014

 Letos v únoru uplynulo 230 let od okamžiku, kdy ze čtyř původně samostatných pražských měst (Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany) vzniklo Královské hlavní město Praha. Současně s ním byl vytvořen také nový městský úřad – Magistrát hlavního města Prahy. Spojení, k němuž došlo v roce 1784 z iniciativy císaře Josefa II., bylo integrální součástí osvícenských reforem probíhajících na území celé rakouské monarchie. Panovníkův zásah do tradičních struktur pražského souměstí byl přitom natolik radikální, že zásadně a trvale ovlivnil fungování města a jeho úřadů i každodenní život jeho obyvatel.

Výstava připravená Archivem hlavního města Prahy přibližuje tuto významnou, dnes však téměř zapomenutou událost. Na ploše 15 panelů ukazuje autorský tým složený ze specialistů archivu, čím bylo sloučení pražských měst motivováno, co mu předcházelo, jak se k němu stavěla veřejnost a co přineslo Pražanům.

Základ výstavy tvoří dokumenty uložené ve fondech Archivu hlavního města Prahy, který pečuje nejen o písemnosti magistrátu, ale také všech obcí postupně připojených k Praze. Jednotliviny poskytla Galerie hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, Národní archiv v Praze a Národní knihovna České republiky. Kromě více než 90 reprodukcí dobových plánů, grafických listů, tisků a úředních dokumentů návštěvníci uvidí také portréty prvních tří pražských purkmistrů nebo vzácně dochované volební lístky z volby měšťanského výboru konané v dubnu 1784.